Karmenta plaatst vrouwen in hun kracht
Maak een afspraak:  073 - 7200 993

Klachtenregeling

Inleiding

Alle medewerkers van Karmenta doen elke dag hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht, enerzijds om onze zorgverlening te kunnen verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog in het vaandel staat. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

Per 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkggz) volledig in werking getreden. Deze vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. In de Wkkgz wordt onder andere geregeld dat zorgverleners een onafhankelijke klachtenfunctionaris te beschikking stellen. Karmenta voldoet aan de Wkggz. Een uitgebreidere toelichting over de klachtopvang is bij het secretariaat van Karmenta verkrijgbaar. Vraagt u er gerust om!

Voorleggen aan uw zorgverlener

In eerste instantie kunt u via het reactieformulier uw klacht neerleggen bij Karmenta, ook wanneer u een klacht heeft over uw medisch specialist. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als de medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen.

De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kunnen worden.

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)

Wanneer u er samen met uw gynaecoloog / Karmenta niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met ECKG. ECKG is een onafhankelijke professionele organisatie die namens Karmenta, klachten in behandeling neemt. Wanneer u wilt dat de klachtenfunctionaris van ECKG uw klacht in behandeling neemt kunt u het klachtenformulier van ECKG online invullen. Wilt u liever een klachtenformulier op papier ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij Karmenta. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, ontvangt u een ontvangstbevestiging van ECKG. Vervolgens toetst ECKG of de klacht in behandeling genomen kan worden. Let u bij het indienen van uw klacht er op dat de klachtenfunctionaris ECKG niet bevoegd is een schadeverzoek toe te kennen. Een verzoek daartoe zal rechtstreeks doorgestuurd worden naar uw zorgverlener.

Wanneer de klachtenfunctionaris ECKG een klacht ontvangt, start deze een onderzoek naar de oorzaken van de klacht. Beide partijen worden hierbij gehoord. Horen gebeurt schriftelijk of mondeling, dit naar het oordeel van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris doet een uitspraak en oordeelt over de gegrondheid van de klacht. Indien nodig ontvangt Karmenta een advies ter verbetering van de zorgverlening.

Geschillencommissie

Wanneer u er samen met Karmenta of ECKG niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Deze commissie bestaat uit 3 leden en is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de kliniek.

De kosten van de afhandeling door de geschillencommissie komen te laste van Karmenta. Wel bent u verplicht om klachtengeld à € 52,50 aan de geschillencommissie te betalen. Dit bedrag krijgt u alleen terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Dit bedrag is vastgesteld door de geschillencommissie, Karmenta heeft hier geen invloed op. Meer informatie over de procedure, de kosten en het indienen van een geschil vindt u hier.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

Om een gedegen onderzoek te doen kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Hiervoor wordt van te voren schriftelijk toestemming gevraagd. Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, de klachtenregeling bij Karmenta en ECKG is kosteloos. Bij afhandeling door de geschillencommissie betaalt u klachtengeld à € 52,50.

Indien u geen gebruik maakt van onze klachtenregeling, maar uw probleem elders aankaart kunnen de kosten daarvan voor uw eigen rekening komen.

Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. Om niet aan kwaliteit in te leveren dient u tenminste rekening te houden met een periode van 6 weken na indiening. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons opnemen.

We zitten midden in Brabant en ontvangen je met plezier

En met koffie in de wachtruimte! Je vindt ons midden in Brabant, niet ver van 's-Hertogenbosch en Eindhoven. 10 minuten rijden van de A2, vlak naast een plein met ruimschoots voldoende (gratis) parkeerplaatsen.

Medisch Centrum Schijndel

Bezoekadres

Telefoon : 073 - 7200 993
Fax : 073 - 7200 908
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Openingstijden

  • Maandag - Vrijdag
    08:00 - 17:00 uur
  • Zat/Zon
    Gesloten
  • Lunch
    12:30 - 13:00 uur