Karmenta plaatst vrouwen in hun kracht
Maak een afspraak:  073 - 7200 993

Zelfregistratie Patiënt

Onderstaande gegevens zijn benodigd om u als gebruikers op deze website te registreren. Hierna komen er nog twee schermen die u moet invullen. U ontvangt dan een e-mail met een bevestigingslink. Als u de bevestigingslink hebt aangeklikt, bent u geregistreerd als patiënt van Karmenta en krijgt u de volgende mogelijkheden op deze website:
 • Uzelf registreren in het Elektronisch Patienten Dossier
 • Een afspraak maken met een van onze behandelaars
 • Een Consultatie op afstand (Skype-video-gesprek) inplannen
 • Formulieren invullen in het EPD
 • Vragenlijsten, specifiek voor uw klachten, invullen (dit stemt uw behandelaar met u af)

Wachtwoord

Kies svp een veilig wachtwoord! Het wachtwoord dat u hier invult moet tenminste bestaan uit:
 • 8 karakters (letters en/of cijfers)
 • 1 Hoofdletter
 • 1 cijfer
Invalid Input
Het e-mail adres is een verplicht veld en mag slechts éénmaal voorkomen in de administratie van de website
Het wachtwoord is een verplicht veld. Let op het wachtwoord moet bestaan uit tenminste 8 karakters, 1 HOOFDletter en 1 cijfer
De gebruikersnaam moet uniek zijn en mag slechts éénmaal voorkomen in de administratie van de website
Beide e-mail adressen moeten ingevuld worden en aan elkaar gelijk zijn
Beide wachtwoorden moeten ingevuld worden en aan elkaar gelijk zijn

Privacy verklaring

Hieronder staat de actuele privacy-verklaring van Karmenta, waarin uitgelegd wordt hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Leest u 'm svp helemaal door en geef dan onderaan deze pagina aan of u ermee akkoord gaat.

Privacy verklaring

(versie 1.4, 4 juni 2018)

Karmenta

Karmenta, gevestigd aan Steeg 6, 5482 WN te SCHIJNDEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.karmenta.nl 
Steeg 6
5482 WN  SCHIJNDEL 
+31 - 73 - 7200 993

G.F. Verheij is de Functionaris Gegevensbescherming van Karmenta. Hij is te bereiken via GVerheij@Karmenta.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karmenta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gewicht en lengte
 • Gegevens van uw zorgverzekering
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Uw IP-adres (ook een persoonsgegeven) hebben wij vanzelfsprekend niet nodig voor uw behandeling en slaan wij dan ook niet op in de database.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Karmenta verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Medische gegevens over uw klachten en uw gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karmenta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze medische zorg aan u te kunnen verlenen
 • Deze zorg verlenen we aan u in het kader van de Wet op de geneeskundige behandeling, dat is de overeenkomst tussen u en onze medisch specialist

 Geautomatiseerde besluitvorming

Karmenta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karmenta tussen zit. Karmenta gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Elektronisch Patienten Dossier
 • ICT-systemen van Medisch Centrum Schijndel
 • Ingevulde formulieren in de website www.Karmenta.nl

U kunt uw eventuele klachten in een online reactieformulier aangeven op de website (hier). Dit kan ook via een papieren formulier. De informatie die u geeft is voor de medisch specialist die met u de behandeling bespreekt en kan besproken worden in ons team om de zorg te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karmenta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Joomla!CMS om gebruikers te registreren die extra toegangsrechten hebben op onze website: zolang ze werkzaam zijn voor Karmenta.
 • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd. Gegevens worden in Google Analytics maximaal 14 maanden bewaard (de kortst mogelijke termijn).

Delen van persoonsgegevens met derden

Karmenta verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karmenta gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karmenta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@Karmenta.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Karmenta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karmenta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@Karmenta.nl. Karmenta heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Communicatie met onze website is versleuteld (SSL en HTTPS)
 • Medewerkers die kunnen inloggen op de website en uw persoonsgegevens kunnen inzien, loggen in met uitgebreide veiligheidsmaatregelen, zoals two-factor-authenticatie en uitgebreid wachtwoord-management
 • Beheer van de website gaat over versleutelde verbindingen (S-FTP en SSH)
 • Er worden nimmer persoonlijke gegevens, zoals over uw klacht of over uw gezondheid via de e-mail verstuurd
 • De website is beschermd tegen hackers, dmv een correct geconfigureerde firewall en logging
 • De software-versies van alle onderdelen van de website wordt geautomatiseerd actueel gehouden en er worden regelmatig backups gemaakt
 • Het beheer van de website vindt plaats volgens een beheerrichtlijn.

Koppelingen naar websites die niet van Karmenta zijn

De website bevat links naar andere webpagina’s. Als u deze links volgt, verlaat u de website van Karmenta. Karmenta heeft geen zeggenschap over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Karmenta. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van Karmenta. We raden u aan het privacy beleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels) gevolgd. De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de AVG dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden. Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in de AVG.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, echter zonder het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te verstrekken. Hiermee kunnen wij de inrichting van de website beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

Twitter, Facebook

Op deze site kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals Twitter en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Twitter en Facebook. Deze code plaatst ook een cookie (zie boven). Akkoord gaan met de Privacy verklaring en verwerking van uw gegevens

Hieronder kunt u aangeven of u akkoord wilt gaan met de privacy-verklaring en de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens. Heeft u redenen om niet akkoord te gaan? Dan nemen we voor uw bezoek aan Karmenta contact met u op. Vul dan svp uw telefoonnummer in op de volgende pagina.


Invalid Input

Overdragen recht van factureren

Met een zogenaamde Akte van Cessie of Volmacht draagt u het recht over om onze behandelingen aan uw zorgverzekeraar te factureren. Zonder akte van cessie krijgt u zelf een factuur en moet u die zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit scheelt u administratieve rompslomp.

Let op, een akte van cessie betekent niet dat uw behandeling automatisch vergoed zal worden! Nog steeds bent u er zelf verantwoordelijk voor om te controleren of de zorg die u van Karmenta afneemt vergoed wordt volgens uw zorgverzekering.

Akte van Cessie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

(Versie 1.1, 12 maart 2019)

Akte van Cessie, dan wel Volmacht

De ondergetekenden: ‘Aanvrager’ (zijnde de patiënt, wiens persoonsgegevens hierboven staan vermeld) en ‘Zorgaanbieder’
(zijnde Stichting Karmenta gevestigd te Schijndel en vertegenwoordigd door mevrouw A.E. Bouwma, bestuurder).

overwegende dat:

 • ‘Aanvrager’ de uitsluitend rechthebbende is op de vordering(en) bij de zorgverzekeraar.
 • ‘Aanvrager’ volledig bevoegd is de vordering aan ‘Zorgaanbieder’ over te dragen.
 • ‘Aanvrager’ bij overeenkomst van deze cessie met ‘Zorgaanbieder’ overeengekomen is dat ‘Aanvrager’ de
  vordering(en) geheel overdraagt aan ‘Zorgaanbieder’.
 • ‘Aanvrager’ en ‘Zorgaanbieder’ wensen dat deze overdracht vast is gelegd in deze akte.

komen overeen als volgt:

 • 1a. De vordering(en) die de ‘Zorgaanbieder’ zal verkrijgen op zorgverzekeraar is omschreven in de bijbehorende
  factuur die als bijlage is toegevoegd. Een eventueel eigen risico van de ‘Aanvrager’ maakt geen onderdeel uit van de
  vordering.
 • 1b. Een eventueel eigen risico wordt separaat bij ‘Aanvrager’ door ‘Zorgaanbieder’ in rekening gebracht.
 • 2. Door ondertekening van deze akte levert de ‘Aanvrager’ de vordering aan de ‘Zorgaanbieder’ en aanvaardt de
  ‘Zorgaanbieder’ de overdracht van de vordering. Van deze levering zal door ‘Zorgaanbieder’ mededeling worden
  gedaan aan de zorgverzekeraar van de vordering door middel van inzending van deze door ‘Aanvrager’ en
  ‘Zorgaanbieder’ ondertekende akte van cessie.
 • 3. De “Aanvrager” zal op verzoek van ‘Zorgaanbieder’ alles doen wat nodig is om betaling van de vordering van de
  zorgverzekeraar te verkrijgen.
 • 4. Voor het geval cessie zoals hiervoor bedoeld onder 3. onmogelijk of ongeldig blijkt te zijn, geldt – met inachtneming
  van de onder 3. opgenomen definities – dat ‘Aanvrager’ hierbij volmacht verleent aan ‘Zorgaanbieder’ om namens
  hem de Vordering(en) bij de zorgverzekeraar te innen en eventueel incassomaatregelen te treffen. ‘Aanvrager’
  verleent hierbij toestemming aan de ‘Zorgaanbieder’ om hetgeen hij voor de ‘Aanvrager’ van de zorgverzekeraar zal
  ontvangen, te verrekenen met al hetgeen hij van de ‘Aanvrager’ (al dan niet uit hoofde van een medische
  behandelingsovereenkomst) te vorderen heeft.Onderteken de Akte Van Cessie

Met de muis kunt u hieronder in het veld uw handtekening plaatsen. Deze zal als plaatje opgeslagen worden. Bij de bevestigingsmail, die u ontvangt als u op [Verzenden] drukt, is een PDF-bestand gevoegd Met daarin de Privacy Verklaring en de ondertekende Akte van Cessie.Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

We zitten midden in Brabant en ontvangen je met plezier

En met koffie in de wachtruimte! Je vindt ons midden in Brabant, niet ver van 's-Hertogenbosch en Eindhoven. 10 minuten rijden van de A2, vlak naast een plein met ruimschoots voldoende (gratis) parkeerplaatsen.

Medisch Centrum Schijndel

Bezoekadres

Telefoon : 073 - 7200 993
Fax : 073 - 7200 908
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Openingstijden

 • Maandag - Vrijdag
  08:00 - 17:00 uur
 • Zat/Zon
  Gesloten
 • Lunch
  12:30 - 13:00 uur